ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van een butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residuen (aardolie), butaansplitter-bodemfracties behoort tot ZZS aardoliederivaten