ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Anthraceen olie, extractie-residu, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de van base ontdane fractie verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 325°C tot 365°C. Bevat voornamelijk antraceen fenantreen en alkylderivaten daarvan. antraceenolie, zuur extract behoort tot ZZS steenkoolderivaten