6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
139-93-5
EG-nummer
205-386-6

Engelse naam
6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride
Molecuulformule
C12-H14-As2-Cl2-N2-O2
SMILES
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].Nc1cc(ccc1O)[As]=[As]c2ccc(O)c(N)c2
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride
(139-93-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
6,6'-dihydroxy-3,3'-diarseen-1,2-diyldianiliniumdichloride
(139-93-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid