afvalslik en bezinksel, electrolytische koper zuivering, ontkoperd, arseen-rijk. Verkregen door het centrifugeren van het de slik afscheiding aan de bases van cellen voor de ontkopering van elelctrolytische koper oplossingen. Bestaat voornamelijk uit arse Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

afvalslik en bezinksel, electrolytische koper zuivering, ontkoperd, arseen-rijk. Verkregen door het centrifugeren van het de slik afscheiding aan de bases van cellen voor de ontkopering van elelctrolytische koper oplossingen. Bestaat voornamelijk uit arse

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100995-81-1
EG-nummer
309-772-6

Engelse naam
Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich. Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in a
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid