ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformde, door directe fractionering verkregen nafta, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt behoort tot ZZS aardoliederivaten