De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100801-66-9
EG-nummer
309-749-0

Engelse naam
Hydrocarbon oils, arom., mixed with polystyrene, pyrolyzed, light oil fraction, Heat Treatment Products [The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70°C to 210°C (158°F to 410°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten
(100801-66-9)
Specifieke naam op ZZS
De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten
(100801-66-9)
Specifieke naam CMR
De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid