ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd door de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), katalytische kraker, C1-5-rijk Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten