Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
70321-67-4
EG-nummer
274-560-1

Engelse naam
Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction, Distillate Bases
Synoniemen
Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction
Distillate Bases
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten
(70321-67-4)
Specifieke naam op ZZS
Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten
(70321-67-4)
Specifieke naam CMR
Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid