ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van uiteenlopende koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C1 tot en met C4, overwegend propaan. Gassen (aardolie), gasterugwinning-installatie, topproducten van propaanverwijdering, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten