1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2837-89-0
EG-nummer
220-629-6
UN-nummer
1021
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HCFK124
Engelse naam
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-chloroethane
Aquo-code
HCFK124
SIKB-id
3911
Molecuulformule
C2-H-Cl-F4
SMILES
FC(Cl)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK124)
(2837-89-0)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK124)
(2837-89-0)
UN-nummer 1021
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK124)
(2837-89-0)
UN-nummer 1021
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124)
GEVI-code 20
Stofindeling weg en spoor GNRP
Stofindeling water GNRP

Voetnoten