1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Chloor-1,2,2,2-Tetrafluorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan
Stofafkorting
HCFK124
Engelse naam
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-chloroethane
CAS-nummer
2837-89-0
UN-nummer
1021
EG-nummer
220-629-6
Aquo-code
HCFK124
SIKB-id
3911
Molecuulformule
C2-H-Cl-F4
SMILES
C([C@@H](F)Cl)(F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK124)
(2837-89-0)
UN-nummer 1021
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten