Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie- Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie-

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92061-94-4
EG-nummer
295-507-9

Engelse naam
Residues (coal tar), pitch distn., Pitch Redistillate [Residue from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the range of approximately 400 °C to 470 °C (752 °F to 846 °F). Composed primarily of polynuclear aromatic hydrocarbons, and heterocyclic compounds.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie-
(92061-94-4)
Specifieke naam op ZZS
Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie-
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie-
(92061-94-4)
Specifieke naam CMR
Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 4000C tot 4700C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie-
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid