ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Extracten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane zwaar paraffinisch zwaar destillaat-oplosmiddel-, met waterstof ontzwaveld; Aromatisch extract van destillaat (bewerkt); [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een met solvent van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19cSt bij 40°C.] behoort tot ZZS aardoliederivaten