Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
93165-19-6
EG-nummer
296-903-4

Engelse naam
Distillates (petroleum), C6-rich, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a petroleum feedstock. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers of C5 through C7, rich in C6, and boiling in the range of approximately 60°C to 70°C (140°F to 158°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(93165-19-6)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(93165-19-6)
Specifieke naam CMR
Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid