ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten