mengsel van cadmium sulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met koperchloride en zinksulfide (ZnS), gedoteerd met zilverchloride en yttriumoxidesulfide (Y2O2S), gedoteerd met europium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mengsel van cadmium sulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met koperchloride en zinksulfide (ZnS), gedoteerd met zilverchloride en yttriumoxidesulfide (Y2O2S), gedoteerd met europium

 

Stofgegevens

EG-nummer
935-119-5

Engelse naam
blend of cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper chloride-doped and zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped and yttrium oxide sulfide (Y2O2S), europium-doped
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
mengsel van cadmium sulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met koperchloride en zinksulfide (ZnS), gedoteerd met zilverchloride en yttriumoxidesulfide (Y2O2S), gedoteerd met europium
Specifieke naam ECHA
Blend of Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper chloride-doped and Zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped and Yttrium oxide sulfide (Y2O2S), europium-doped
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid