kaliumhexafluorarsenaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kaliumhexafluorarsenaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
17029-22-0
EG-nummer
241-102-7

Engelse naam
potassium hexafluoroarsenate
Molecuulformule
As-F6-K
SMILES
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kaliumhexafluorarsenaat
(17029-22-0)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kaliumhexafluorarsenaat
(17029-22-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kaliumhexafluorarsenaat
(17029-22-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kaliumhexafluorarsenaat
(17029-22-0)
Specifieke naam ECHA
Potassium hexafluoroarsenate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid