diammoniumnikkelbis(sulfaat) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diammoniumnikkelbis(Sulfaat)

Stofgegevens

 
Stofnaam
diammoniumnikkelbis(sulfaat)
Engelse naam
diammonium nickel bis(sulfate)
CAS-nummer
15699-18-0
EG-nummer
239-793-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
diammoniumnikkelbis(sulfaat)
(15699-18-0)
Specifieke naam op ZZS diammoniumnikkelbis(sulfaat)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
diammoniumnikkelbis(sulfaat)
(15699-18-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
diammoniumnikkelbis(sulfaat)
(15699-18-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen; anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoten

47:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

46:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm diammoniumnikkelbis(sulfaat)
(15699-18-0)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
diammoniumnikkelbis(sulfaat)
(15699-18-0)
Specifieke naam CMR dikaliumnikkelbis(sulfaat) [1], diammoniumnikkelbis(sulfaat) [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten