Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68478-24-0
EG-nummer
270-804-6

Engelse naam
Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar
(68478-24-0)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar
(68478-24-0)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionering van producten van katalytisch kraken katalytische reforming en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformer en waterstofontzwavelaar
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid