beta-hexabroomcyclododecaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

beta-hexabroomcyclododecaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
134237-51-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
bHBCDD
Engelse naam
beta-hexabromocyclododecane
Aquo-code
bHBCD
SIKB-id
3244
Molecuulformule
C12-H18-Br6
SMILES
Br[C@H]1CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Specifieke naam op ZZS
beta-hexabroomcyclododecaan; HBCDD
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Specifieke naam op KRW
β-hexabroomcyclododecaan
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Specifieke naam op OSPAR
gebromeerde brandvertragers
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
6,beta-hexabroomcyclododecaan
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam in POP verordening
1 Hexabroom-cyclododecaan "Hexabroomcyclo-dodecaan" omvat: hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan, β-hexabroomcyclododecaan, en γ- hexabroomcyclododecaan
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm beta-hexabroomcyclododecaan (bHBCDD)
(134237-51-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0016 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0008 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,05 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
167 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid