ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13573-16-5
EG-nummer
237-003-3

Engelse naam
ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate(1-)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-)
(13573-16-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
ammonium diamminetetrakis(thiocyanaat-N)chromaat(1-)
(13573-16-5)
Specifieke naam ECHA
Ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate(1-)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid