ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van waterstofontzwavelde en gedearomatiseerde lichte aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit C7-paraffinen en cycloparaffinen met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 100°C. Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte, gedearomatiseerd Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten