dieselolie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dieselolie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64741-44-2
EG-nummer
265-044-7

Engelse naam
distillates (petroleum), straight-run middle
Synoniemen
gasolie
Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, >= 20 iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten
destillaten (aardolie), uit directe fractionering verkregen, middenfractie
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dieselolie
(64741-44-2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
18-5-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dieselolie
(64741-44-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dieselolie
(64741-44-2)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid