Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (Koolteer), Naftaleenoliën Naftaleenarm Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Door Kristallisatie Van Naftaleenolie. Bestaat Voornamelijk Uit Naftaleen Alkylnaftalenen En Fenolverbindingen. Naftaleenolie, Herdestillaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat
Engelse naam
Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low, Naphthalene Oil Redistillate [A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds.]
CAS-nummer
84989-09-3
EG-nummer
284-898-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat
(84989-09-3)
Specifieke naam op ZZS Destillaten (koolteer), naftaleenoliƫn naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat
(84989-09-3)
Specifieke naam CMR Destillaten (koolteer), naftaleenoliƫn naftaleenarM Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten