ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), topproducten van propaanverwijdering, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten