arseen(V)oxide hydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

arseen(V)oxide hydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12044-50-7
EG-nummer
629-626-8

Engelse naam
arsenic(V) oxide hydrate
Molecuulformule
As6-H10-O20
SMILES
O.O.O.O.O.O=[As](=O)O[As](=O)=O.O=[As](=O)O[As](=O)=O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
arseen(V)oxide hydraat
(12044-50-7)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
arseen(V)oxide hydraat
(12044-50-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
arseen(V)oxide hydraat
(12044-50-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
arseen(V)oxide hydraat
(12044-50-7)
Specifieke naam ECHA
ARSENIC(V) OXIDE HYDRATE
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid