amines, C10-14-vetakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

amines, C10-14-vetakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85186-66-9
EG-nummer
286-050-6

Engelse naam
Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
amines, C10-14-vetakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-)
(85186-66-9)
Specifieke naam ECHA
Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid