3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
60154-16-7
EG-nummer
262-085-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid
Molecuulformule
C7-H8-As-N-O5
SMILES
OC1=C(NC=O)C=C(C=C1)[As](O)(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur
(60154-16-7)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur
(60154-16-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
3-formamido-4-hydroxyfenylarsonzuur
(60154-16-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid