Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7°C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,7°C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/30/2020 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Stookolie Met Een Minimale Viscositeit Van 900 SUS Bij 37,7°C En Een Maximale Viscositeit Van 9000 SUS Bij 37,7°C. Stookolie, Brandstofolie, Nr. 6

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7°C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,7°C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6
Engelse naam
Fuel oil, No 6, Heavy Fuel oil [A distillate oil having a minimum viscosity of 900 SUS at 37.7 °C (100 °F) to a maximum of 9000 SUS at 37.7 °C (100 °F).]
CAS-nummer
68553-00-4
EG-nummer
271-384-7
Synoniem
Fuel oil, No 6
Heavy Fuel oil
[A distillate oil having a minimum viscosity of 900 SUS at 37.7 °C (100 °F) to a maximum of 9000 SUS at 37.7 °C (100 °F).]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/30/2020 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7°C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,7°C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6
(68553-00-4)
Specifieke naam op ZZS Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7°C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,7°C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 10/30/2020 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/30/2020 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/30/2020 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7°C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,7°C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6
(68553-00-4)
Specifieke naam CMR Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,70C en een maximale viscositeit van 9000 SUS bij 37,70C. Stookolie, brandstofolie, nr. 6
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten