ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 120°C tot 210°C, en uit aromatische koolwaterstoffen C9 en hoger. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C7-12-, rijk aan C groter dan 9aromaten zware fractie uit reforming behoort tot ZZS aardoliederivaten