ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Residu dat wordt verkregen bij de destillatie van ruwe fenantreen met een kooktraject van ongeveer 340°C tot 420°C. Bestaat voornamelijk uit fenantreen antraceen en carbazool. Zware anthraceen olie, destillaat, fenantreen destillatieresiduen behoort tot ZZS aardoliederivaten