Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64742-01-4
EG-nummer
265-101-6

Engelse naam
Residual oils (petroleum,) solvent-refined, Baseoil - unspecified [A complex combination by hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from solvent refining of a residuum using a polar organic solvent such as phenol or furfural. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd
(64742-01-4)
Specifieke naam op ZZS
Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd
(64742-01-4)
Specifieke naam CMR
Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 4000C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid