Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92045-29-9
EG-nummer
295-411-7

Engelse naam
Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurized, Cracked gasoil
Synoniemen
Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurized
Cracked gasoil
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld
(92045-29-9)
Specifieke naam op ZZS
Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld
(92045-29-9)
Specifieke naam CMR
Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld
(92045-29-9)
Specifieke naam ECHA
Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurized
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid