Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3264-82-2
EG-nummer
221-875-7

Engelse naam
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel
(3264-82-2)
Specifieke naam ECHA
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid