Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68308-09-8
EG-nummer
269-629-8

Engelse naam
Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen sulfide-free, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide
(68308-09-8)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide
(68308-09-8)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen nafta, waaruit waterstofsulfide door een aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), stabilisator van lichte direct uit fractionering verkregen nafta, vrij van waterstofsulfide
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid