Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68513-18-8
EG-nummer
271-003-4

Engelse naam
Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, Refinery gas [A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas
(68513-18-8)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas
(68513-18-8)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstrooM uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid