nikkeltelluurtrioxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 6:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nikkeltelluurtrioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
nikkeltelluurtrioxide
Engelse naam
nickel tellurium trioxide
CAS-nummer
15851-52-2
EG-nummer
239-967-0
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 6:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Specifieke naam op ZZS nikkeltelluurtrioxide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 6:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 6:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 6:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Specifieke naam CMR nikkel(II)sulfiet [1], nikkeltelluurtrioxide [2], nikkeltelluurtetraoxide [3], molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
nikkeltelluurtrioxide
(15851-52-2)
Specifieke naam op SZW-lijst nikkeltelluurtrioxide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten