Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101794-97-2
EG-nummer
309-974-4

Engelse naam
Hydrocarbons, C8-12, catalytic cracker distillates, Low boiling point cat-cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 140°C to 210°C (284°F to 410°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker
(101794-97-2)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker
(101794-97-2)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140°C tot 210°C. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C8-12-, destillaten uit katalytische kraker
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid