bariumchromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bariumchromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10294-40-3
EG-nummer
233-660-5

Engelse naam
barium chromate
Molecuulformule
Ba-Cr-O4
SMILES
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
bariumchromaat
(10294-40-3)
Datum toevoeging
25-8-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
bariumchromaat
(10294-40-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
bariumchromaat
(10294-40-3)
Specifieke naam ECHA
Barium chromate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid