teerzuren, kool, ruw Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

teerzuren, kool, ruw

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65996-85-2
EG-nummer
266-019-3

Engelse naam
tar acids, coal, crude
Synoniemen
ruwe fenolen
crude phenols
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
teerzuren, kool, ruw
(65996-85-2)
Specifieke naam op ZZS
Ruwe fenolen; Teerzuren kool ruw; Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig kooldioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren zoals fenol kresol en xylenolen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
teerzuren, kool, ruw
(65996-85-2)
Stofklasse voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
teerzuren, kool, ruw
(65996-85-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
teerzuren, kool, ruw; ruwe fenolen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
teerzuren, kool, ruw
(65996-85-2)
Specifieke naam CMR
Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig kooldioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren zoals fenoL kresol en xylenolen. Ruwe fenolen Teerzuren kool ruw
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
teerzuren, kool, ruw
(65996-85-2)
Specifieke naam ECHA
Tar acids, coal, crude
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid