ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen lichte benzine, stabilisatoruitstoot, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten