Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Als De Eerste Fracties Uit De Vacuümdestillatie Van De Vloeistoffen Die Worden Verkregen Bij De Behandeling Van Zware Paraffine Met Waterstof In De Aanwezigheid Van Een Katalysator. Bestaat Voornamelijk Uit Koolwaterstoffen Overwegend C12 Tot En Met C20, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 230°C Tot 350°C. Het Vormt Een Voltooide Olie Met Een Viscositeit Van 2Cst Bij 100°C. Gasolie - Niet Gespecifieerd Koolwaterstoffen C12-20-, Waterstofbehandelde Parafinische, Lichte Destillatiefracties

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties
Engelse naam
Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of heavy paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C20 and boiling in the range of approximately 230 °C to 350 °C (446 °F to 662 °F). It produces a finished oil having a viscosity of 2cSt at 100 °C (212 °F).]
CAS-nummer
97675-86-0
EG-nummer
307-660-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties
(97675-86-0)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties
(97675-86-0)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 2300C tot 3500C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 1000C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten