difenylchloorarsine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difenylchloorarsine

Stofgegevens

 
Stofnaam
difenylchloorarsine
Engelse naam
diphenylchloroarsine
CAS-nummer
712-48-1
UN-nummer
1699; 3450
EG-nummer
211-921-4
Synoniem
diphenylchloroarsenic
chlorodiphenylarsane
Molecuulformule
C12H10AsCl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
difenylchloorarsine
(712-48-1)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
difenylchloorarsine
(712-48-1)
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
difenylchloorarsine
(712-48-1)
difenylchloorarsine
(712-48-1)
UN-nummer 3450
1699
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIFENYLCHLOORARSINE, VAST
DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T3
T3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P002
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 66

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten