Bis(pentaan-2,4-dionato-O,O')boor(1+) hexafluorarsenaat(1-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(pentaan-2,4-dionato-O,O')boor(1+) hexafluorarsenaat(1-)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68892-01-3
EG-nummer
272-591-5

Engelse naam
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')boron(1+) hexafluoroarsenate(1-)
Molecuulformule
C10-H14-As-B-F6-O4
SMILES
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[As+5].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Bis(pentaan-2,4-dionato-O,O')boor(1+) hexafluorarsenaat(1-)
(68892-01-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Bis(pentaan-2,4-dionato-O,O')boor(1+) hexafluorarsenaat(1-)
(68892-01-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid