Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-90-7
EG-nummer
270-772-3

Engelse naam
Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas
(68477-90-7)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas
(68477-90-7)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van producten uit de gas- en benzinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan. Gassen (aardolie), propaanverwijdering droog, rijk aan propeen Petroleumgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid