ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de fractionele stabilisatie van katalytisch gepolymeriseerde nafta. Bevat alifatische koolwaterstoffen C2 tot en met C6, overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gepolymeriseerde nafta, stabilisator-topfractie, C2-4-rijk Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten