Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68476-50-6
EG-nummer
270-690-8

Engelse naam
Hydrocarbons, C≥5, C5-6-rich, Low boiling point naphtha - unspecified
Synoniemen
Hydrocarbons, C≥5, C5-6-rich
Low boiling point naphtha - unspecified
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68476-50-6)
Specifieke naam op ZZS
Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68476-50-6)
Specifieke naam CMR
Koolwaterstoffen C is 5 of meer, rijk aan C5-6, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid