Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90669-77-5
EG-nummer
292-659-8

Engelse naam
Slack wax (petroleum), acid-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate by treatment of a petroleum slack wax fraction with sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld
(90669-77-5)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld
(90669-77-5)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid