methyltrifenylarsoniumiodide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methyltrifenylarsoniumiodide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1499-33-8
EG-nummer
216-108-8

Engelse naam
methyltriphenylarsonium iodide
Molecuulformule
C19-H18-As-I
SMILES
[I-].C[As+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
methyltrifenylarsoniumiodide
(1499-33-8)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
methyltrifenylarsoniumiodide
(1499-33-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
methyltrifenylarsoniumiodide
(1499-33-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
methyltrifenylarsoniumiodide
(1499-33-8)
Specifieke naam ECHA
Methyltriphenylarsonium iodide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid