Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90989-38-1
EG-nummer
292-694-9

Engelse naam
Aromatic hydrocarbons, C8, Light Oil Redistillate, high boiling
Synoniemen
Aromatic hydrocarbons, C8
Light Oil Redistillate, high boiling
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie
(90989-38-1)
Specifieke naam op ZZS
Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie
(90989-38-1)
Specifieke naam CMR
Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid