fenol, heptyl derivaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

fenol, heptyl derivaten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
72624-02-3
EG-nummer
276-743-1

Engelse naam
phenol, heptyl derivs.
Synoniemen
4-(2-methylhexyl)phenol
4-heptylphenol
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
vertakt en lineair 4-heptylfenol fenol, heptyl derivaten
(72624-02-3)

(behoort tot vertakt en lineair 4-heptylfenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid